(02) 24657900

TERAPIA OCUPACIONAL   arrow

Arancel Terapia Ocupacional:

Código Nombre   Valor
23020000 Evaluación TO inicial  30 minutos  $  12.515
23020001 Evaluación inicial  TO 45 minutos  $  25.031
23030000 Reparación y/o ajuste órtesis 30  minutos  $  12.515
23030001 Reparación y/o ajuste órtesis 45  minutos  $  25.031
23040000 Entrenamiento AVD 30 minutos  $  12.515
23040001 Entrenamiento AVD 45 minutos  $  25.031
23050000 Ergoterapia 30 minutos  $  25.031
23050001 Ergoterapia 45 minutos  $  12.515
23060000 Rehabilitación Laboral 30 minutos  $  12.515
23060001 Rehabilitación Laboral 45 minutos  $  25.031
23070000 Estimulación cognitiva y sensopercep. 30 minutos  $  12.515
23070001 Estimulación cognitiva y sensopercep.45 minutos  $  25.031
23020274 Recuperacion TO sesion 30 minutos  $  12.515
23020275 Recuperacion TO sesion 45 minutos  $  25.031
23020272 Rehabilitación habla 30 minutos  $  12.515
23020273 Rehabilitación habla 45 minutos  $  25.031
23080000 ESTIMULACIÓN MOTRIZ 30 MINUTOS  $  12.515
23080001 ESTIMULACIÓN MOTRIZ 45 MINUTOS  $  25.031
23090000 SOCIOTERAPIA 30 MINUTOS  $  12.515
23090001 SOCIOTERAPIA 45 MINUTOS  $  25.031
23100000 RECUPERACIÓN MEDIA SESIÓN 30 MINUTOS  $  12.515
23100001 RECUPERACIÓN MEDIA SESIÓN 45 MINUTOS  $  25.031